Web Analytics

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Biolinks.nl 4 minuten gelezen

Door de website op https://biolinks.nl te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Aanvaarding

(a) Dit zijn bindende voorwaarden: Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de BioLinks-service:

(1) u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze servicevoorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de BioLinks-service; en

(2) u bevestigt dat u een bindend contract met ons kunt sluiten, dat u deze servicevoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven.

(b) Gelieve ons Privacybeleid na te leven: Uw toegang tot en gebruik van de BioLinks-service is ook onderworpen aan ons Privacybeleid. Door de BioLinks-service te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het privacybeleid.

(c) Rechtsgebied specifieke voorwaarden: als u de BioLinks-service opent of gebruikt vanuit een rechtsgebied waarvoor er rechtsgebied specifieke voorwaarden zijn, gaat u hierbij ook akkoord met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elk relevant rechtsgebied en in het geval van een conflict tussen de bepalingen van deze servicevoorwaarden en de rechtsgebied specifieke voorwaarden, prevaleren de rechtsgebied specifieke voorwaarden in de mate van de inconsistentie.

(d) U bent de gemachtigde vertegenwoordiger van een bedrijf (indien van toepassing): Als u de Service gebruikt namens een bedrijf of entiteit, verklaart en garandeert u dat u een gemachtigde vertegenwoordiger bent van het bedrijf of de entiteit met de bevoegdheid om de entiteit aan deze servicevoorwaarden binden en dat u namens de entiteit akkoord gaat met deze servicevoorwaarden.

(e) Geschiktheid: u garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u de toestemming van uw ouder of voogd verkrijgen om de BioLinks-service te gebruiken en zij gaan ermee akkoord namens u gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden.

Disclaimer

De materialen op de website van BioLinks worden verstrekt op een 'as is'-basis. BioLinks geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft BioLinks geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval zullen BioLinks of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van BioLinks te gebruiken, zelfs als BioLinks of een gemachtigde vertegenwoordiger van BioLinks is mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van BioLinks verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. BioLinks garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. BioLinks kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. Camping verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

Links

BioLinks heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat BioLinks de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Veiligheid

Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen tegen diefstal of enig ander middel van ongeoorloofd gebruik dat in strijd zou zijn met deze gebruiksvoorwaarden. We slaan geen volledige creditcardnummers of betalingsinformatie op, en in plaats daarvan worden deze verwerkt via externe verwerkers zoals Stripe. Door gebruik te maken van deze betalingsverwerkers om toegang te krijgen tot het Aanbod, vrijwaart u ons en aanvaardt u in plaats daarvan alle risico's of aansprakelijkheid voor de veiligheid van de betalingsgegevens, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de derde betalingsverwerker.

Terugkerende betalingen

Als u zich heeft aangemeld voor een betalingsplan, machtigt u hierbij onze voortdurende toegang tot uw financiële informatie die is opgeslagen door ons externe financiële verwerkingsbedrijf waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen totdat uw betalingsplan is voltooid, zoals uiteengezet in Uw aanvaarding van de aankoopvoorwaarden op uitchecken.

Restituties

Behalve indien wettelijk vereist, worden betaalde abonnementsgelden niet gerestitueerd.

Wijzigingen

BioLinks kan deze servicevoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Laatst bijgewerkt op: 16 September, 2021