Web Analytics

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Biolinks.nl 3 minuten leestijd

Voorwaarden

Door de website op https://biolinks.nl te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.


Gebruik licentieEr wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van BioLinks te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u: het materiaal niet wijzigen of kopiëren; het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); proberen om software op de website van BioLinks te decompileren of reverse-engineeren; verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of breng de materialen over naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door BioLinks worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.Disclaimer


De materialen op de website van BioLinks worden verstrekt op een 'as is'-basis. BioLinks geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft BioLinks geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval zullen BioLinks of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van BioLinks te gebruiken, zelfs als BioLinks of een gemachtigde vertegenwoordiger van BioLinks is mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van BioLinks verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. BioLinks garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. BioLinks kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. Camping verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

Links

BioLinks heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat BioLinks de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Veiligheid

Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen tegen diefstal of enig ander middel van ongeoorloofd gebruik dat in strijd zou zijn met deze gebruiksvoorwaarden. We slaan geen volledige creditcardnummers of betalingsinformatie op, en in plaats daarvan worden deze verwerkt via externe verwerkers zoals Stripe. Door gebruik te maken van deze betalingsverwerkers om toegang te krijgen tot het Aanbod, vrijwaart u ons en aanvaardt u in plaats daarvan alle risico's of aansprakelijkheid voor de veiligheid van de betalingsgegevens, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de derde betalingsverwerker.

Terugkerende betalingen

Als u zich heeft aangemeld voor een betalingsplan, machtigt u hierbij onze voortdurende toegang tot uw financiële informatie die is opgeslagen door ons externe financiële verwerkingsbedrijf waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen totdat uw betalingsplan is voltooid, zoals uiteengezet in Uw aanvaarding van de aankoopvoorwaarden op uitchecken.

Restituties

Behalve indien wettelijk vereist, worden betaalde abonnementsgelden niet gerestitueerd.

Wijzigingen

BioLinks kan deze servicevoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Laatst bijgewerkt op: 8 Juni, 2021