Web Analytics

Privacybeleid

Privacybeleid van BioLinks 4 minuten gelezen

Deze website wordt beheerd door BioLinks.nl (BioLinks).

Als je gebruik maakt van de website van BioLinks en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken op jouw apparaat. Hieronder kun je lezen welke gegevens BioLinks kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Cookies door BioLinks
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen zoals Google kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de spam beveiliging op de (contact)formulieren of embedded video’s van Youtube.

Cookies door derden
Bij het bezoeken van onze website BioLinks.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BioLinks.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BioLinks bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Delen van persoonsgegevens met derden
BioLinks verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die BioLinks over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij BioLinks. Je kunt op basis van de uitkomsten BioLinks ook verzoeken om je gegevens aan te passen of te verwijderen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. BioLinks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door BioLinks. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via admin [@] BioLinks.nl

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Voldoet BioLinks aan de AVG? Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacy melding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers).

Algemene NAW- en contactgegevens
Wanneer je een profiel bij ons aanmaakt kunnen onderstaande gegevens van je worden opgeslagen:

Deze gegevens gebruiken we om je onze diensten te kunnen aanbieden. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (sub verwerkers) die jouw gegevens veilig opslaan in Nederland.

Sociale media
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op andere sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. BioLinks heeft geen invloed op hoe sociale media omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van het betreffende netwerk.

Wijzigingen Privacy statement
Deze Privacy statement kan worden gewijzigd. BioLinks behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt op: 4 April, 2021